Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

EN – Zero Emisii | January 18, 2018

Scroll to top

Top

Objectives - EN - Zero Emisii

Grupul de lucru a fost realizat in cadrul proiectului SEVER CO2 si este deschis sectorului asociativ al societății civile, sindicatelor, patronatelor, mediului academic, mediului de afaceri si reprezentantilor administratiei publice, propunandu-si includerea tuturor celor interesati de construirea unor strategii alternative pentru dezvoltarea economica locala si nationala a Romaniei si care sunt implicati cumva in activitati ce corespund conceptului de “economie verde”. 

Pe parcursul derularii proiectului, obiectivul grupului de lucru este acela de a contribui la Grup de dezvoltarea unei viziune asupra tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon și a unui document de pozitie cu privire la politicile publice actuale, analizate din perspectiva dezvoltarii cu emisii scazute de carbon.

Ne dorim ca activitatea Grupului de lucru sa continue dupa finalizarea proiectului, pentru monitorizarea politicilor publice si evidentierea politicilor cu impact pozitiv sau negativ.

Intalniri in cadrul proiectului:

17 – 18 ianuarie 2014 (Sinaia) – intalnire a grupului de lucru

4 martie 2014 – training privind conceptul de economie verde

13 martie 2014 - Seminar ”Energie – Schimbări Climatice Europa 2030” 

15 aprilie 2014 - Seminar ”Deseurile si emisiile de GES” si intalnire a grupului de lucru

17 iunie 2014 – (data estimata) Seminar “Transporturile in contextul economiei cu emisii reduse de GES” si intalnire a grupului de lucru