Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

EN – Zero Emisii | January 18, 2018

Scroll to top

Top

No Comments

Consultanta de la Banca Mondiala pentru trecerea la o economie verde - EN - Zero Emisii

Integrarea masurilor de reducere a schimbarilor climatice si de adaptare la efectele acestui fenomen in strategiile, politicile si programele Romaniei va fi un pas critic pentru trecerea la o economie cu emisii scazute de carbon.

Programul de Dezvoltare cu Emisii Scazute de Carbon

Programul de Dezvoltare cu Emisii Scazute de Carbon este un proiect derulat de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice impreuna cu Banca Mondiala, ce sprijina Romania sa progreseze in atingerea obiectivelor stabilite prin Strategia Europa 2020. Aceste obiective ofera statelor membre un cadru legislativ si modalitatile de a face tranzitia catre o economie „low carbon”, mai verde si mai competitiva, ce permite si incurajeaza utilizarea eficienta a resurselor si este adaptabila la riscurile climatice.

Obiectivele programului:

  • Dezvoltarea si implementarea unei strategii comprehensive si a unui plan de actiune privind  schimibarile climatice si dezvoltare durabila
  • Identificarea si integrarea unor actiuni climatice in Programele Operationale pentru perioada 2014-2020
  • Realizarea unei baze de informatii si analiza pentru monitorizarea impactului si a celorlalte procese decizionale privind clima
  • Cresterea capacitatii de implementare prin identificarea oportunitatilor pe piata certificatelor de carbon si dezvoltarea unui sistem de monitorizare.

Aflati mai multe informatii despre Programul de Dezvoltare cu Emisii Scazute de Carbon pe site-ul Bancii Mondiale.

Submit a Comment