Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

EN – Zero Emisii | January 18, 2018

Scroll to top

Top

No Comments

Strategia Nationala privind Schimbarile Climatice 2013-2020 - EN - Zero Emisii

Strategia Nationala privind Schimbarile Climatice 2013-2020

Schimbarile climatice isi fac simtite efectele din ce in ce mai mult, fiind percepute atat in plan economic, cat si social. La nivel global se fac eforturi pentru a stabili obligatiile fiecarei tari, in vederea reducerii impactului global al schimbarilor climatice.

Ca Stat Membru al Uniunii Europene, Romania s-a implicat in acest efort international. In acest sens, a fost elaborata Strategia Nationala privind Schimbarile Climatice ce ofera suportul si reperele viitoarelor actiuni. Documentul a fost promovat prin HG nr. 529/2013 si publicat in Monitorul Oficial din Iulie, 2013.

Conform celor stabilite la nivelul UE, fiecare Stat Membru trebuie sa aloce 20% din viitoarele fonduri structurale şi de investiţii ale UE (FESI 2014 – 2020) proiectelor şi acţiunilor cu relevanţa climatica, fie ca vorbim de sectorul industrial, agricol, urban, silvic sau transporturi.

Ce presupune Strategia privind Schimbarile Climatice (2013 – 2020)

Explica si ilustreaza cele doua componente cheie ale efortului climatic: cel de prevenire si combatere a efectelor schimbarilor climatice (prin actiuni destinate reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera – emisii GES) si cel de adaptare adecvata si cu daune minime in contextul creat de schimbarile climatice deja in curs;

Ofera date si informatii esentiale asupra variatiilor climatice care au afectat si vor afecta Romania;

Prezinta date si informatii relevante la nivel general privind contributia fiecarui sector la emisiile GES si modul in care activitatea umana (prin procese productive sau de consum/utilizare), impreuna cu procesele naturale conduc la aceste emisii;

Propune tipuri de masuri cheie ce trebuie implementate in fiecare sector pentru reducerea emisiilor GES si pentru adaptarea la efectele schimbarilor climatice;

Descrie succint situatia existenta la nivel mondial, care reclama politici consistente de prevenire si combatere a schimbarilor climatice si a efectelor acestora;

Ofera un suport orientativ vizand masurile si politicile care trebuie adoptate, utilizind fondurile europene structurale si de investitii din viitorul exercitiu financiar (2014 – 2020). Comisia Europeana a considerat acest document ca fiind obligatoriu in pregatirea Acordului de Parteneriat pentru absorbtia fondurilor UE 2014-2020.

Trece in revista principalele programe de actiune la nivel national cu impact in domeniul schimbarilor climatice in diferite sectoare: industrie, transporturi, silvicultura, agricultura, urban etc.

Fundamenteaza principiile ce vor sta la baza elaborarii planurilor si programelor de actiune la nivel sectorial, stabileste obiectivele generale si specifice care vor trebui atinse prin masuri si actiuni viitoare, stabilite in functie de specificul concret al fiecarui sector in parte.

Conceput ca un document dinamic, ce reflecta o realitate in permanenta schimbare, actuala Strategie privind Schimbarile Climatice se va dezvolta si completa pe parcurs, avand sprijinul si experienta unui grup de experti ai Bancii Mondiale.

Descarca documentul integral

 

Submit a Comment